Verzekering

Chiroverzekering

Aangezien er soms verwarring of onduidelijkheid bestaat over de Chiroverzekering, geven wij jullie hierover graag een extra woordje uitleg. Wil je meer weten, ga dan naar de volgende site: https://chiro.be/verzekeringen/waarvoor-ben-je-verzekerd

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico's in en maakt een goede verzekering meer dan noodzakelijk. Daartegenover staat dat niet alles te verzekeren is. Voor zaken waarvoor ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.

     

1 De Burgerlijke Aansprakelijkheid

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg. Wanneer je kind schade berokkende aan 'een derde' (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van de eigen familiale verzekering. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro. Als je geen familiale pols hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met een vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.


2 Ongevallenverzekering

De leiding is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezicht- of organisatiefout, dan kan je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

Het gaat hier om gewond raken door een plotse gebeurtenis. Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de acht dagen een ongevallenaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van de Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten van dokters, apothekers, ziekenhuis, ... betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dit formulier naar Interdio, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met de vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Let op: ziekte tijdens bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met een lichamelijk letsel.


3 Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook hier voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Je raadpleegt best de polis voor details.


4 Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, ...) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.